แนะนำศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

แนะนำศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง หรือ MLC เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตโดยมหาวิทยาลัยหยวนจื้อ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2023 เพื่อให้บริการหลักสูตรภาษาจีนกลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับชาวต่างชาติ ศูนย์ฯ แห่งนี้ยินดีต้อนรับผู้เรียนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบายและเป็นกันเอง ปัจจุบันศูนย์ฯ เปิดสอนหลักสูตรสี่ระดับที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ นอกจากจะพัฒนาความสามารถด้านภาษาจีนอย่างต่อเนื่องแล้ว นักเรียนของศูนย์ฯ ยังได้เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายและความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมดั้งเดิมในท้องถิ่น

© 元智大學 華語中心. Copyright © 2023 All Right Reserves by YZU Mandarin Learning Center