PANIMULA SA MANDARIN TRAINING CENTER

Introduction to Mandarin Training Center

Ang Mandarin Learning Center ay isang sangay ng Paaralang Lifelong Education sa Yuan Ze University. Noong 2023, ang MLC ay nagbukas ng pintuan upang ituro ang Mandarin bilang banyagang wika sa mga local na dayuhan. Tinatanggap ng Mandarin Learning Center ng YZU sa Taoyuan City ang mga mag-aaral mula sa buong mundo na mag-aral ng Mandarin Chinese sa isang palakaibigan at komporatableng kapaligiran. Ang programang Mandarin sa MLC ay may apat na antas upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang malawak na hanay ng mga mag-aaral. Bilang karagdagan sa epektibong pag-aaral ng Mandarin, matutunan din ng aming mga mag-aaral ang tungkol sa tradisyonal na kultura at kaugalian ng mga Tsino upang pagyamanin ang multicultural na karunungang bumasa at sumulat.

© 元智大學 華語中心. Copyright © 2023 All Right Reserves by YZU Mandarin Learning Center