IMPORMASYON NG KURSO

Ang pagsasama ng kultura at tradisyon ng mga Tsino ay isang mahalagang aspeto ng mga programa sap ag-aaral ng Mandarin sa YZU

Bilang resulta ng immersive na interactive na pagtuturo at pagpapakilala ng tema, mabilis na lumalawak ang mga kasanayan sa bokabularyo at komunikasyon

Ang mga gurong may malawak na akademikong karanasan ay nagsasaayos ng mga materyales sa pagtuturo at mga pamamaraan ng pagtuturo ayon sa antas ng pagkatuto ng bawat mag-aaral

Kasama sa matrikula ang pagpaparehistro, ID card, bayad sa guro bawat oras at mga materyales sa pagtuturo

Program

NILALAMAN

Session/mon.

Tuition Fee

Class A1

Pagbigkas at mga parirala

Pangunahing ayos ng pangungusap

Pang araw-araw na pagpapahayag ng buhay tulad ng pagkain,pagbibihis at pamumuhay

9:00-12:00

(Mon., Wed., Fri.)

NTD 5400

Class A2

9:00-12:00

(Saturday)

NTD 1800

Entry Level Mandarin na kurso para sa mga nagsisimula

Class B1

Paglinang ng mga kasanayan sa bokabularyo at gramatika

Pagpapakilala sa iyong sarili at sa iba

Pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa pang araw-araw na buhay

9:00-12:00

(Tue., Thu., Sat.)

NTD 5600

Class B2

9:00-12:00

(Saturday)

NTD 2000

Ang mga may pangunahing antas ng Mandarin ay maaring kumuha ng Intermediate na kurso

Class C

Pagsasama-sama ng gramatika at bokabularyo

Paglalapat ng mga totoong pangyayari sa buhay

Paglinang ng mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita,pagbasa at pagsulat

13:30-16:00

(Mon., Wed., Fri.)

NTD 5800

Ang mga nagsasalita ng Intermediate Mandarin ay maaring mag enroll sa matataas na Intermediate na kurso

Class D

Kakayahang magbasa at magsulat ng isang kumpletong talata

Mabisang pakikipag-usap sa trabaho

Mabisang kakayahan magtanong at sumagot

13:30-16:00

(Tue., Thu., Sat.)

NTD 6000

Ang mga may mas mataas na Intermediate level ng Mandarin ay maaring kumuha ng mas mataas na intermediate na

  Kurso

© 元智大學 華語中心. Copyright © 2023 All Right Reserves by YZU Mandarin Learning Center