Chương Trình Đào Tạo

Mục tiêu giảng dạy: Nội dung giảng dạy thực tiễn và thú vị, tích hợp tài liệu văn hóa Đài Loan, phát triển nhận thức ngôn ngữ tiềm năng.

Phương pháp giảng dạy: Thông qua phương pháp giảng dạy tương tác sâu sắc và giới thiệu chủ đề giúp mở rộng thêm vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp.

Giảng viên chuyên môn: Giáo viên giàu kinh nghiệm học thuật, điều chỉnh tài liệu và phương pháp giảng dạy dựa trên tình trạng học tập của học viên.

Học phí tiêu chuẩn: Học phí sau bao gồm phí đăng ký, thẻ học sinh, phí giáo viên theo giờ và chi phí tài liệu giảng dạy.

Khoá học

Nội dung

Thời gian

Học phí

Lớp cơ bản: Phù hợp với học sinh chưa từng học khóa học tiếng Trung

Lớp A1

  Phát âm và các cụm từ

  Cấu trúc câu đơn giản

  Các cách diễn đạt trong cuộc sống hàng ngày chẳng hạn như: ăn uống, mặc quần áo, sinh hoạt thường ngày

9:00-12:00

(Thứ 2 - 4 - 6)

NTD 5400

Lớp A2

9:00-12:00

(Thứ 6)

NTD 1800

Lớp trung cấp: Phù hợp với học sinh đã từng học khóa học tiếng Trung cơ bản

Lớp B1

Học và sử dụng từ vựng, ngữ pháp cơ bản

Giới thiệu bản thân và người khác

Trả lời các thông tin đơn giản liên quan đến cuộc sống.

9:00-12:00

(Thứ 3 - 5 - 7)

NTD 5600

Lớp B2

9:00-12:00

(Thứ 6)

NTD 2000

Lớp trung cao cấp: Phù hợp với học sinh có kiến thức cơ bản về tiếng Trung

Lớp C

  Tập trung vào từ vựng và cấu trúc ngữ pháp

  Ứng dụng thực tế trong tình huống cuộc sống

  Nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh

13:30-16:30

(Thứ 2 - 4 - 6)

NTD 5800

Lớp nâng cao: Phù hợp với học sinh có trình độ tiếng Trung trung cao cấp trở lên.

Lớp D

  Sử dụng cú pháp tiếng Trung linh hoạt

  Nâng cao khả năng giao tiếp trong môi trường công sở

  Có thể đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi một cách đầy đủ

13:30-16:30

(Thứ 3 - 5 - 7)

NTD 6000

© 元智大學 華語中心. Copyright © 2023 All Right Reserves by YZU Mandarin Learning Center